Fáilte romhat go suíomh gréasáin Chumann Gaeilge na hAstráile. Tugaimid aitheantas do na pobail Bhundúchasacha is pobail an Chaolais Torres mar úinéiri agus mar chaomhnóirí traidisiúnta na talún ar fud na hAstráile, go háirithe anseo i Melbourne, do na pobail Wurundjeri agus Bunurong, cuid de na náisiúin Kulin. Níor géilleadh a ndúichí riamh. Tugaimid ómós dá seanóirí a bhí agus atá ann fós.

Is í príomhaidhm an chumainn ná teagasc (agus foghlaim) na Gaeilge. Bíonn ranganna ar siúl oíche Dé Máirt le linn na dtéarmaí scoile Victoria agus reáchtáilimid scoil samhraidh i mí Eanáir freisin. Más comhrá atá uait, tagann an ciorcal comhrá le chéile gach coicís. Níl an ciorcal comhrá ag bualadh le chéile faoi láthair, ach tá súil againn go mbeidh sé ar siúl arís go luath. Bíonn ócáidí sóisialta eile ann i rith na bliana agus foilsímid nuachtlitir gach ráithe.

Anseo is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn, clárú leis an suíomh seo agus páirt a ghlacadh san fhóram, ach más maith leat teacht chuig na ranganna is riachtanach ballraíocht den chumann a ghlacadh. Mar bhall den chumann, beidh réimsí eile den suíomh ar fáil duit freisin.

Welcome to the website of the Irish Language Association of Australia. We acknowledge the Aboriginal and Torres Strait Islander communities as owners and traditional custodians of the land of Australia, particularly, here in Melbourne, the Wurundjeri and Bunurong peoples, part of the Kulin nations. Their homelands were never ceded. We pay our respects to their elders, past and present.

The association’s primary aim is the teaching (and learning) of Irish. Classes are run on Tuesday nights during the Victorian school terms and we also have a summer school in January. If it’s conversation you’re after, the conversation circle meets fortnightly. The conversation circle isn’t meeting at present, but hopefully it will again soon. There are other social events during the year and we publish a newsletter each quarter.

Here you can get in contact with us, register with the website and participate in the forum, but if you want to come to classes you will need to become a member. As a member of the association, you will also gain access to other parts of the website.