Cumann Gaeilge na hAstráile
Bíoḋ bród ort as do ṫeanga!

Fáilte romhat go suíomh gréasáin Chumann Gaeilge na hAstráile. Tugaimid aitheantas do na pobail Bhundúchasacha is pobail an Chaolais Torres mar úinéiri agus mar chaomhnóirí traidisiúnta na talún ar fud na hAstráile, go háirithe anseo i Melbourne, do na pobail Wurundjeri agus Bunurong, cuid de na náisiúin Kulin. Níor géilleadh a ndúichí riamh. Tugaimid ómós dá seanóirí a bhí agus atá ann fós.

Is í príomhaidhm an chumainn ná teagasc (agus foghlaim) na Gaeilge. Bíonn ranganna ar siúl oíche Dé Máirt (Dé Céadaoin ar Zúm) le linn na dtéarmaí scoile Victoria agus reáchtáilimid scoil samhraidh i mí Eanáir freisin. Más comhrá atá uait, tagann ciorcail chomhrá le chéile ar an chéad Aoine agus an dara Domhnach den mhí.  Bíonn ócáidí sóisialta eile ann i rith na bliana agus foilsímid nuachtlitir gach ráithe.

Anseo is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn, clárú leis an suíomh seo agus páirt a ghlacadh san fhóram, ach más maith leat teacht chuig na ranganna is riachtanach ballraíocht den chumann a ghlacadh. Mar bhall den chumann, beidh réimsí eile den suíomh ar fáil duit freisin.

Welcome to the website of the Irish Language Association of Australia. We acknowledge the Aboriginal and Torres Strait Islander communities as owners and traditional custodians of the land of Australia, particularly, here in Melbourne, the Wurundjeri and Bunurong peoples, part of the Kulin nations. Their homelands were never ceded. We pay our respects to their elders, past and present.

The association’s primary aim is the teaching (and learning) of Irish. Classes are run on Tuesday nights (Wednesday on Zoom) during the Victorian school terms and we also have a summer school in January. If it’s conversation you’re after, conversation circles meet on the first Friday and second Sunday of the month.  There are other social events during the year and we publish a newsletter each quarter.

Here you can get in contact with us, register with the website and participate in the forum, but if you want to come to classes you will need to become a member. As a member of the association, you will also gain access to other parts of the website.

 
Ferr cíall cáinchruth.
Is fearr ciall ná caoinchruth.
—Seanrá Sean-Ghaeilge