Print

Fáilte romhat go suíomh gréasáin Chumann Gaeilge na hAstráile. Is í príomhaidhm an chumainn ná teagasc (agus foghlaim) na Gaeilge. Bíonn ranganna ar siúl oíche Dé Máirt le linn na dtéarmaí scoile Victoria agus bíonn scoil samhraidh againn i mí Eanáir freisin. Más comhrá atá uait, tagann an ciorcal comhrá le chéile gach coicís. Bíonn ócáidí sóisialta eile ann i rith na bliana agus foilsímid nuachtlitir gach ráithe.

Anseo is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn, clárú leis an suíomh seo agus páirt a ghlacadh san fhóram, ach más maith leat teacht chuig na ranganna is riachtanach ballraíocht den chumann a ghlacadh. Mar bhall den chumann, beidh réimsí eile den suíomh ar fáil duit freisin.

Welcome to the website of the Irish Language Association of Australia. The association’s primary aim is the teaching (and learning) of Irish. Classes are run on Tuesday nights during the Victorian school terms and we also have a summer school in January. If it’s conversation you’re after, the conversation circle meets fortnightly. There are other social events during the year and we publish a newsletter each quarter.

Here you can get in contact with us, register with the website and participate in the forum, but if you want to come to classes you will need to become a member. As a member of the association, you will also gain access to other parts of the website.

 
Written by Riarthóir Riarthóir
Category: Eolas Eolas
Published: 11 September 2018 11 September 2018
Hits: 3978 3978