Dáta: Dé Máirt 10 Nollaig 2019, 7:30 in
Date: Tuesday 10 December 2019, 7:30 pm
Ionad ~ Venue: Metropolitan Hotel

36-42 Courtney St, North Melbourne

Costas: Baill saor-in-aisce, Aíonna $5
Cost: Members free, Guests $5

Más dalta reatha thú nó iardhalta nó cainteoir teanga Cheilteach eile nó b’fhéidir go bhfuil fonn ort “Dia dhaoibh” a rá linn, beidh fàilte is croeso romhat don cheiliúradh seo ar dheireadh na bliana scoile. Beidh bia agus deoch ar fáil ach is riachtanach clárú leis go mbeidh an líon daoine ar eolas againn. Mura bhfuil tú i do bhall, beidh táille bheag ($5) le híoc.

Is féidir leat clárú trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a chur chugainn nó má tá cuntas Facebook agat is féidir clárú anseo.

If you’re a current or ex-student or speak another Celtic language or maybe just want to say “Hello”, you’re welcome to this celebration of the end of the school year. There will be food and drink available, but it’s essential to register so that we know the number of people. If you aren’t a member, there will be a small cover charge ($5).

You can register by sending us a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or if you have a Facebook account you can do it here.