Print

Foclóirí ~ Dictionaries

focloir.ie
Foclóir Nua Béarla-Gaeilge Fhoras na Gaeilge.
Foras na Gaeilge's New English-Irish Dictionary.
teanglann.ie
Leaganacha leictronacha de na mórfhoclóirí le cois uirlisí gramadaí agus foghraíochta.
Electronic versions of the major dictionaries as well as grammar and pronunciation tools.
tearma.ie
An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge. (téarmaí teicniúla)
The National Terminology Database for Irish. (technical terms)
GaelSpell
Litreoir cumhachtach don Ghaeilge gur féidir é a úsáid ar líne agus i bhfeidhmchláir mar Firefox, Thunderbird, LibreOffice nó OpenOffice. Eolas ar fáil anseo freisin maidir le litreoirí eile le haghaidh Mac/Windows. Déanta ag Caoimhín Ó Scannaill.
A powerful spell checker for Irish that can be used online and in applications like Firefox, Thunderbird, LibreOffice or OpenOffice. Information also available here about other spell checkers for Mac/Windows. Made by Kevin Scannell.
Teasáras ~ Thesaurus
Teasáras PDF agus breiseán le haghaidh LibreOffice / OpenOffice (cuid den phacáiste GaelSpell). Déanta ag Caoimhín Ó Scannaill.
PDF Thesaurus and extension for LibreOffice / OpenOffice (part of the GaelSpell package). Made by Kevin Scannell.
dil.ie
Foclóir stairiúil (Sean-Ghaeilge, Meán-Ghaeilge ⁊ Nua-Ghaeilge Mhoch. c.700–c.1700). Leagan leictreonach den “Dictionary of the Irish Language” ó Acadamh Ríoga na hÉireann. Foilsíodh an foclóir i bpáirteanna ar feadh 63 bliana ó 1913 go dtí 1976.
Historical dictionary (Old Irish, Middle Irish & Early Modern Irish. c.700–c.1700). Electronic edition of the Royal Irish Academy’s “Dictionary of the Irish Language”. The dictionary was published in parts over 63 years from 1913 to 1976.
Innéacs cheannfhocail FGB Uí Dhónaill ~ Index of headwords in Ó Dónaill’s FGB
Dinneen: Foclóir Gaeḋilge agus Béarla ~ Irish-English Dictionary
Leagan den chéad eagrán (1904) i bhfoirm PDF agus i gcló rómhánach.
The first edition (1904) in the form of a PDF and in roman type.

Gramadach ~ Grammar

An Gramadóir
Seiceálaí gramadaí ar líne.
Online grammar checker.
Bunachar Gramadaí ~ Grammar Database (teanglann.ie)
Réimniú briathra agus díochlaonadh ainmhfhocal (nó ainmfhocal + aidiacht).
Conjugation of verbs and declension of nouns (or noun + adjective).
Gramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil (2017)
An treoir le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge.
The guide to writing in Irish. (in Irish)
Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí (1999)
Graiméar cáiliúil cuimsitheach.
A famous, comprehensive grammar from the Christian Brothers. (in Irish)
Gramadach na Gaeilge
Graiméar ar líne le Nualéargais Teoranta.
An online grammar by Nualéargais Teoranta.
Réimnigh
Réimniú 19 briathar sa Chaighdeán agus sa trí mhórchanúint.
Conjugation of 19 verbs in Standard Irish and the three main dialects.
Written by Riarthóir Riarthóir
Category: Acmhainní Acmhainní
Published: 14 May 2019 14 May 2019
Hits: 1090 1090