Sa tsúil nach gcuirfimis le scaipeadh an víreas COVID19, beidh na ranganna curtha ar ceal go bhfógrófar a mhalairt.
To avoid adding to the spread of the COVID19 virus, all classes will be cancelled until further notice.
Bhí baill an Chumainn páirteach i gceiliúradh Bloomsday le déanaí ag The Quiet Man.
Members of the Cumann recently took part in the celebration of Bloomsday at The Quite Man.
Baill an Chumainn ag baint sult as ceiliúradh Bloomsday
Taibheoirí ag ceiliúradh Bloomsday ag The Quiet Man
Performers celebrating Bloomsday at The Quiet Man
16 Meitheamh 2019
Baill an Chumainn ag baint sult as ceiliúradh Bloomsday
Baill an Chumainn ag baint sult as ceiliúradh Bloomsday