Beidh Cruinniú Cinn Bhliana an Chumainn ar siúl Dé Máirt 21 Meán Fómhair 2021 ar Zoom. Chun páirt a ghlacadh sa gcruinniú:

  1. Logáil isteach (féach ar dheis)
  2. É sin déanta agat, ar dheis feicfidh tú do chuid faisnéise faoi d’ainm. An bhfuil do bhallraíocht i bhfeidhm?
    1. Téigh chuig Ballraíocht más gá do bhallraíocht a athnuachan
  3. Téigh chuig an leathanach seo chun clárú ar shuíomh Zoom (ar fáil do bhaill reatha amháin)

Fadhbanna/ceisteanna eile: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


The Association’s Annual General Meeting will be held on Tuesday 21 September 2021 on Zoom. To take part in the meeting:

  1. Log in (see right)
  2. Once logged in, on the right you will see your information below your name. Is your membership current?
    1. Go to Membership if you need to renew
  3. Go to this page to register on the Zoom website (only accessible to current members)

Problems/questions: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..