Witches’ hats

Fainic! Tá an suíomh seo á chur le chéile fós! Beidh níos mó acmhainní curtha leis de réir a chéile. Má tá cumha ort i ndiaidh an tseansuímh, tá sé le fáil anseo:  sean.gaeilge.org.au.

Caution! This site is still under construction! More resources will be added gradually. If you’re feeling nostalgic about the old site, it can be found here: sean.gaeilge.org.au.

An bhfuil níos mó Gaeilge ag teastáil uaibh? Deireadh seachtaine fada lán de Ghaeilge? Bhuel, nach oraibhse atá an t-ádh mar sin é a mbeidh ar fáil daoibh!

Beidh Scoil Gheimhridh Sydney ar siúl arís an bhliain seo ón 7ú lá de Mheitheamh go dtí an 12ú. Beidh ranganna ann i gcúig leibhéal:

  1. Tosaitheoir glan
  2. Cúpla focal/frása
  3. Ag tosú comhrá
  4. Cumas comhrá
  5. Líofa

I measc na gníomhaíochtaí eile, beidh tráth na gceist, aoichainteoir agus ceolchoirm ann agus ranganna i bhfilíocht, amhránaíocht, feadóg, ióga agus damhsa freisin. Beidh go leor spraoi is craic le fáil.

Áirithint

Is féidir an fhoirm iarratais seo a líonadh, a shábháil agus a sheoladh ar ais trí ríomhphost. Nó más maith leat, priontáil é, scríobh isteach do shonraí agus seol ar ais é tríd an post.

Spriocdhátaí

Lacáiste luais: 29 Aibreán 2019
Lá deiridh le clárú: 24 Bealtaine 2019