Sa tsúil nach gcuirfimis le scaipeadh an víreas COVID19, beidh na ranganna curtha ar ceal go bhfógrófar a mhalairt.
To avoid adding to the spread of the COVID19 virus, all classes will be cancelled until further notice.
An chaoi is fearr chun dul i dteagmháil linn ná r-phost a chur chugainn ag an seoladh thíos.
The best way to get in contact with us is to send us an e-mail at the address below.
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.O. Box 594
North Melbourne   VIC   3051
https://gaeilge.org.au
Grúpa Facebook ~ Facebook Group
Cainéal YouTube ~ YouTube Channel
VChárta ~ VCard
Más ceist nó moladh faoin suíomh gréasáin atá i gceist, seol do theachtaireacht chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
If your question or suggestions relates to the website, send your message to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..