Sa tsúil nach gcuirfimis le scaipeadh an víreas COVID19, beidh na ranganna curtha ar ceal go bhfógrófar a mhalairt.
To avoid adding to the spread of the COVID19 virus, all classes will be cancelled until further notice.
 

An Fhuinneog Ghaelach

Is í nuachtlitir ráithiúil an Chumainn í An Fhuinneog Ghaelach. Is féidir gach eagrán a léamh anseo.
An Fhuinneog Ghaelach is the Cumann’s quartely newsletter. All editions can be read here.
 

Read more: An Fhuinneog Ghaelach

An Lúibín

Tá nuachtlitir eile le fáil anseo freisin, scríofa ag Colin Ryan. Is é an t-ainm atá uirthi ná An Lúibín.
Another newsletter available here is An Lúibín, written by Colin Ryan.
 

Read more: An Lúibín