Barney Devlin Memorial Scholarship

Gradam Uí Dhoibhlin 2020

Bhí clú ar leith ag Bearnaí Ó Doibhlin i measc foghlaimeoirí na Gaeilge san Astráil mar mhúinteoir tarraingteach tiomanta agus go háirithe de bharr a chuid drámaí greannmhara (m.sh. An tAthair Ted is an Tada Fada, Cupán le Van).  Nuair a cailleadh é sa bhliain 2018, thiomnaigh a theaghlach scoláireacht ina chuimhne le bronnadh ar daltaí díograiseacha na Gaeilge.  Bronnadh na chéad ghradaim ag Gaeltacht Melbourne 2020 (ár scoil samhraidh), ach tar éis teacht COVID agus cealú GM 2021, is oth linn a rá nár shocraíomar na gradaim dheiridh chomh luath agus ba cheart.

Tá áthas orainn a fhógairt anois go mbronnfar duaiseanna $200, $100 agus $50 i mí Eanáir 2022.  Bronnfar na gradaim ag ócáid ag an deireadh seachtaine 22-23 Eanáir.  Chun iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm seo (leagan Word | leagan PDF) agus seol í ar ais chuig an seoladh ríomhphoist luaite.

Barney Devlin was well known to Australian Irish learners as a dedicated and engaging teacher, and especially for his humorous plays in Irish (e.g. An tAthair Ted is an Tada Fada, Cupán le Van).  When he passed away in 2018, his family dedicated a scholarship in his memory to be awarded to dedicated Irish learners.  At Gaeltacht Melbourne 2020 (our summer school), the first awards were made, but with the arrival of COVID and the cancellation of GM 2021, we’re sorry to say we’ve been slow to arrange the final awards.

We’re pleased to announce that awards of $200, $100 and $50 will be made in January 2022.  This will be made at an event over the weekend of 22-23 January.  To apply, just fill in this application (Word version | PDF version) and return it to the e-mail address on the form.

Cúrsa Choláiste na Rinne ar líne • Online course

Logo Choláiste na Rinne

Tá Coláiste na Rinne ag reachtáil cúrsaí ar líne bunaithe ar chláir agus ábhair Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Tá dhá leibhéal ann faoi láthair: cúrsa (TOSÚ) do thosaitheoirí agus cúrsa (FEABHSÚ) atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil suim acu an teastas TEG B1 a bhaint amach (nó a bhfuil ag iarraidh an leibhéal sin a bhaint amach).

Tá uaireanta na gcursaí seo dírithe ar fhoghlaimeoirí sna S.A.M. ach b’fhéidir rang a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Astrálacha más féidir cúigear daltaí a fháil a mbeadh toilteanach clárú. Sin an aidhm atá ag Jennifer Keogh agus James Krumrey-Quinn—cúigear daltaí a chlárú don chúrsa FEABHSÚ (TEG B1). Mairfeadh an cúrsa 8 seachtain ag tosú Déardaoin 6 Bealtaine (nó 4 Meitheamh) ag 7:00 pm AEST agus chosnódh sé €180. Ochtar an líon is mó a bheadh sa rang.

Má chuireann tú suim sa chúrsa seo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. agus chuirimid do theachtaireacht ar aghaidh chuig Jennifer. Go n-éirí leo!

Coláiste na Rinne is running online courses based on the structure and content of the Teastas Eorpach na Gaeilge (European Certificate in Irish). There are two levels: beginners (FIRST STEPS) and a course (MAKING PROGRESS) suited to people interested in achieving the TEG B1 certificate (or getting to that level).

The hours of the courses are focused on learners in the U.S. but it would be possible to put on a course for Australian learners if five students could be found who were prepared to register. That’s the aim of Jennifer Keogh and James Kumrey-Quinn—to register five students for the MAKING PROGRESS course (TEG B1). The course would last 8 weeks, starting on Thursday 6 May (or 4 June) ag 7:00 pm AEST and it would cost €180. The maximum number of people in the class would be eight.

If this is of interest to you, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we can pass your message on to Jennifer. Best of luck to them!

Dangerous diacritic in the hands of a child!

Fañch Bernard

After a long period of cases and appeals in the courts, Fañch Bernard, two and a half years old now, was allowed to use his Breton name with a tilde (~) as it is spelled in that language.

When the young boy was born in May 2017, a government official refused to register his name with the ñ because the tilde wasn’t part of the French language and he wrote “Fanch” on the birth certificate. A more senior official reversed the decision, but prosecutors took the case to the Kemper (Quimper) local court and they confirmed the original decision again i September 2017. According to the local court, it would be a breach of “the will of our state of law to maintain the unity of the country and equality for all regardless of origin” to allow the little mark to be written officially.

By that time though, little Fañch already had a I.D. card and passport with the troublesome ñ on them.

In the end, the case came before the Appeals Court of Roazhon (Rennes) last October and they allowed the sign. They found that the tilde was not unknown in the history of the French language and in addition the name Fañch had already been accepted by a prosecutor in Roazhon in 2002 and a registrar in Paris in 2009.

There are a couple of well-known Breton writers with the name — Fañch Peru and Fañch Broudig. Also, the tilde can be regularly seen in the surname of the junior Minister for the Interior — Laurent Nuñez.

Fañch’s parents are happy of course — they only wanted to name their child after his grandfather — and the French Republic hasn’t falled apart.

Would you like a Cuppa with Van…and Yer Man, Ann, Nan, Jan and Dan?

On Tuesday evening, celebrating Seachtain na Gaeilge in honour of Barney Devlin, the Cumann’s classes put on one of his comedies, Cupán le Van (“A Cuppa with Van”). To the joy (irritation?) of the participants, it’s now available on the Internet!

Barney was a great friend to the Cumann as a teacher and writer and he is sorely missed.

Nach fuar an aimsir?

Coill faoir bhrat sneachta - Snow-covered woods

Beidh téarma a 3 linn sar i bhfad agus nach fuar an aimsir? Tá súil agam go bhfuil an Ghaeilge ag dul i bhfeabhas i ngach rang. Chuala mé go bhfuil dalta thar barr sa bhun rang. Cé hé/hí sin? 

Tá iarracht déanta ag an gcoiste agus na múinteoirí chun ábhar an chúrsa a dhéanamh níos soiléire ionas go mbainfidh na mic léinn an tairbhe is fearr as na ranganna, go mór mór na tosaitheoirí. Le bheith cruinn faoi, tá an coiste dícheallach ag cur straitéisí i bhfeidhm chun taithí na mballraíochta a fheabhsú. Bí i dteagmháil linn má tá moladh agat. Ó tharla go bhfuilim thar lear fós, beidh an cruinniú cinn bhliana ar an gcéad oíche ar ais i dtéarma a 3, 17 Iúil ag 7.30 i.n. Ba mhaith linn go mbeidh ionadaíocht ó gach rang ar an gcoiste 2018/19.

Cabhródh sin go mór le héifeachtúlacht an choiste agus bheadh ionchur ó gach rang. Ní obair leadránach, gruama ná dianshaothair atá i gceist leis an gcoiste.

Tá Plean Oibre Sealadach (POS) curtha le chéile ag Garry Mahon ina mbeidh ceithre chuid:

  • Teagasc teanga agus cultúr;
  • Daonscoil;
  • Cumarsáid éifeachtach leis na mbaill agus grúpaí eile;
  • Riarachán.

Beidh cóipeanna le fáil níos déanaí. An mhéid atá de dhíth chun dul ar aghaidh ná coiste gníomhach.

Bain sult as an nGeimhreadh!

Deirdre

Tionól Gaeilge i Melbourne

Ar 28 Eánair 2018, in International House (a bhaineann le hOllscoil Melbourne), tháinig chomhthionól le chéile mar chlabhsúr ar dheireadh seachtaine Gaeilge.

Os cionn seasca duine as gach cearn a d’fhreastail ar na ranganna agus eile roimhe sin, agus tháinig triocha éigin duine chun an tionóil, cuid acu níos líofa ná a chéile, ach fonn orthu uile tairbhe a bhaint as na cainteanna.

Read more: Tionól Gaeilge i Melbourne

Subcategories