Witches’ hats

Fainic! Tá an suíomh seo á chur le chéile fós! Beidh níos mó acmhainní curtha leis de réir a chéile. Má tá cumha ort i ndiaidh an tseansuímh, tá sé le fáil anseo:  sean.gaeilge.org.au.

Caution! This site is still under construction! More resources will be added gradually. If you’re feeling nostalgic about the old site, it can be found here: sean.gaeilge.org.au.

 

An Fhuinneog Ghaelach

Is í nuachtlitir ráithiúil an Chumainn í An Fhuinneog Ghaelach. Is féidir gach eagrán a léamh anseo.
An Fhuinneog Ghaelach is the Cumann’s quartely newsletter. All editions can be read here.
 

Léigh tuilleadh:An Fhuinneog Ghaelach

An Lúibín

Tá nuachtlitir eile le fáil anseo freisin, scríofa ag Colin Ryan. Is é an t-ainm atá uirthi ná An Lúibín.
Another newsletter available here is An Lúibín, written by Colin Ryan.
 

Léigh tuilleadh:An Lúibín