Barney Devlin Memorial Scholarship

Gradam Uí Dhoibhlin 2020

Bhí clú ar leith ag Bearnaí Ó Doibhlin i measc foghlaimeoirí na Gaeilge san Astráil mar mhúinteoir tarraingteach tiomanta agus go háirithe de bharr a chuid drámaí greannmhara (m.sh. An tAthair Ted is an Tada Fada, Cupán le Van).  Nuair a cailleadh é sa bhliain 2018, thiomnaigh a theaghlach scoláireacht ina chuimhne le bronnadh ar daltaí díograiseacha na Gaeilge.  Bronnadh na chéad ghradaim ag Gaeltacht Melbourne 2020 (ár scoil samhraidh), ach tar éis teacht COVID agus cealú GM 2021, is oth linn a rá nár shocraíomar na gradaim dheiridh chomh luath agus ba cheart.

Tá áthas orainn a fhógairt anois go mbronnfar duaiseanna $200, $100 agus $50 i mí Eanáir 2022.  Bronnfar na gradaim ag ócáid ag an deireadh seachtaine 22-23 Eanáir.  Chun iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm seo (leagan Word | leagan PDF) agus seol í ar ais chuig an seoladh ríomhphoist luaite.

Barney Devlin was well known to Australian Irish learners as a dedicated and engaging teacher, and especially for his humorous plays in Irish (e.g. An tAthair Ted is an Tada Fada, Cupán le Van).  When he passed away in 2018, his family dedicated a scholarship in his memory to be awarded to dedicated Irish learners.  At Gaeltacht Melbourne 2020 (our summer school), the first awards were made, but with the arrival of COVID and the cancellation of GM 2021, we’re sorry to say we’ve been slow to arrange the final awards.

We’re pleased to announce that awards of $200, $100 and $50 will be made in January 2022.  This will be made at an event over the weekend of 22-23 January.  To apply, just fill in this application (Word version | PDF version) and return it to the e-mail address on the form.

Cúrsa Choláiste na Rinne ar líne • Online course

Logo Choláiste na Rinne

Tá Coláiste na Rinne ag reachtáil cúrsaí ar líne bunaithe ar chláir agus ábhair Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Tá dhá leibhéal ann faoi láthair: cúrsa (TOSÚ) do thosaitheoirí agus cúrsa (FEABHSÚ) atá oiriúnach do dhaoine a bhfuil suim acu an teastas TEG B1 a bhaint amach (nó a bhfuil ag iarraidh an leibhéal sin a bhaint amach).

Tá uaireanta na gcursaí seo dírithe ar fhoghlaimeoirí sna S.A.M. ach b’fhéidir rang a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí Astrálacha más féidir cúigear daltaí a fháil a mbeadh toilteanach clárú. Sin an aidhm atá ag Jennifer Keogh agus James Krumrey-Quinn—cúigear daltaí a chlárú don chúrsa FEABHSÚ (TEG B1). Mairfeadh an cúrsa 8 seachtain ag tosú Déardaoin 6 Bealtaine (nó 4 Meitheamh) ag 7:00 pm AEST agus chosnódh sé €180. Ochtar an líon is mó a bheadh sa rang.

Má chuireann tú suim sa chúrsa seo, Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus chuirimid do theachtaireacht ar aghaidh chuig Jennifer. Go n-éirí leo!

Coláiste na Rinne is running online courses based on the structure and content of the Teastas Eorpach na Gaeilge (European Certificate in Irish). There are two levels: beginners (FIRST STEPS) and a course (MAKING PROGRESS) suited to people interested in achieving the TEG B1 certificate (or getting to that level).

The hours of the courses are focused on learners in the U.S. but it would be possible to put on a course for Australian learners if five students could be found who were prepared to register. That’s the aim of Jennifer Keogh and James Kumrey-Quinn—to register five students for the MAKING PROGRESS course (TEG B1). The course would last 8 weeks, starting on Thursday 6 May (or 4 June) ag 7:00 pm AEST and it would cost €180. The maximum number of people in the class would be eight.

If this is of interest to you, Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. and we can pass your message on to Jennifer. Best of luck to them!

Diaicritic dhainséarach ligthe do pháiste!

Fañch Bernard

I ndiaidh tréimhse fhada cásanna agus achomhairc sna cúirteanna, tugadh cead do Fañch Bernard, dhá bhliain go leith d’aois anois, a ainm Briotáinise a usáid leis an tilde (~) mar is ceart sa teanga sin.

Nuair a rugadh an buachaillín óg i mí na Bealtaine 2017, diúltaigh oifigeach an rialtais a ainm a chlárú leis an ñ ar chúis nach cuid den teanga Fraincise é an tilde (~) agus scríobh sé “Fanch” ar an teastas breithe. Cealaigh oifigeach níos áirde an cinneadh, ach thug ionchúisitheoirí an cás chuig cúirt dúiche Kemper (Quimper) agus dhearbhaigh siad an bunchinneadh aríst i Meán Fómhair 2017. De réir an chúirt dúiche, bheadh sé ag dul in aghaidh “toil an stáit dhlíthiúil aontacht na tíre agus comhionnanas do chách a chaomhnú” dhá ligfí an marc beag a bheith scríofa go hoifigiúil.

Faoin am sin áfach, bhí cárta aitheantais agus pás ag Fañch beag cheana agus an diabhal ñ orthu.

Faoi dheireadh thiar thall, tháinig an cás os comhair Chúirt Achomhairc Roazhon (Rennes) i mí Dheireadh Fómhair seo caite agus cheadaigh siad an comhartha. Fuair siad nach raibh an tilde anaithnid i stair na Fraincise agus ina theannta sin gur ghlac ionchúisitheoir i Roazhon (2002) agus cláraitheoir i bPáras (2009) leis an ainm Fañch cheana.

Tá cúpla scríbhneoirí aitheanta Briotáinise ann agus an t-ainm orthu — Fañch Peru agus Fañch Broudig. Chomh maith leis sin, tá an tilde le feiceáil go rialta i sloinne an Aire Sóisearach um Gnóthaí Baile — Laurent Nuñez.

Tá tuismitheoirí Fañch sásta ar ndóigh — ní raibh uathu ach an leanbh a bhaisteadh as a seanathair — agus níor thit an Phoblacht Fhrancach as a chéile fós.

Ar mhaith leat Cupán le Van…⁊ Yer Man, Ann, Nan, Jan is Dan?

Oíche Dé Máirt, mar chomóradh Sheachtain na Gaeilge agus in ómós do Bhearnaí Ó Doibhlin, léirigh ranganna an Chumainn geandráma dá chuid, Cupán le Van. Le háthas (nó ciapadh?) na rannpháirtithe, tá sé ar fáil anois ar an Idirlíon!

Ba chara mór don Chumann é Bearnaí mar mhúinteoir is scríbhneoir agus cronaítear go mór é.

Nach fuar an aimsir?

Coill faoir bhrat sneachta - Snow-covered woods

Beidh téarma a 3 linn sar i bhfad agus nach fuar an aimsir? Tá súil agam go bhfuil an Ghaeilge ag dul i bhfeabhas i ngach rang. Chuala mé go bhfuil dalta thar barr sa bhun rang. Cé hé/hí sin? 

Tá iarracht déanta ag an gcoiste agus na múinteoirí chun ábhar an chúrsa a dhéanamh níos soiléire ionas go mbainfidh na mic léinn an tairbhe is fearr as na ranganna, go mór mór na tosaitheoirí. Le bheith cruinn faoi, tá an coiste dícheallach ag cur straitéisí i bhfeidhm chun taithí na mballraíochta a fheabhsú. Bí i dteagmháil linn má tá moladh agat. Ó tharla go bhfuilim thar lear fós, beidh an cruinniú cinn bhliana ar an gcéad oíche ar ais i dtéarma a 3, 17 Iúil ag 7.30 i.n. Ba mhaith linn go mbeidh ionadaíocht ó gach rang ar an gcoiste 2018/19.

Cabhródh sin go mór le héifeachtúlacht an choiste agus bheadh ionchur ó gach rang. Ní obair leadránach, gruama ná dianshaothair atá i gceist leis an gcoiste.

Tá Plean Oibre Sealadach (POS) curtha le chéile ag Garry Mahon ina mbeidh ceithre chuid:

  • Teagasc teanga agus cultúr;
  • Daonscoil;
  • Cumarsáid éifeachtach leis na mbaill agus grúpaí eile;
  • Riarachán.

Beidh cóipeanna le fáil níos déanaí. An mhéid atá de dhíth chun dul ar aghaidh ná coiste gníomhach.

Bain sult as an nGeimhreadh!

Deirdre

Tionól Gaeilge i Melbourne

Ar 28 Eánair 2018, in International House (a bhaineann le hOllscoil Melbourne), tháinig chomhthionól le chéile mar chlabhsúr ar dheireadh seachtaine Gaeilge.

Os cionn seasca duine as gach cearn a d’fhreastail ar na ranganna agus eile roimhe sin, agus tháinig triocha éigin duine chun an tionóil, cuid acu níos líofa ná a chéile, ach fonn orthu uile tairbhe a bhaint as na cainteanna.

Léigh tuilleadh: Tionól Gaeilge i Melbourne

Fochatagóirí